L-systemy

Przykłady zaczerpnięte z książki Algorithmic Beauty of Plants oraz z programu Lparser.
@i=6
@a=22.5
@l=2	
@t=0.4
=c(#ff0000)A
A=[&FL!A]>>>>>[&FL!A]>>>>>>>[&FL!A]
F=S>>>>>F
S=~(5)FL
L=[c(#00ff00)^^{.-f(0.6)+f(0.6)+f(0.6)-|-f(0.6)+f(0.6)+f(0.6)}]
@@

@i=4
@a=90
@l=1
@t=0.5
=A
A=c(#42844B)B-F+CFC+F-D&F^D-F+&&CFC+F+B>>
B=c(#9E755C)A&F^CFB^F^D^^-F-D^|F^B|FC^F^A>>
C=c(#416094)|D^|F^B-F+C^F^A&&FA&F^C+F+B^F^D>>
D=c(#8B844E)|CFB-F+B|FA&F^A&&FB-F+B|FC>>
@@

@i=6
@a=10
@l=0.1
@t=0.1
=A
A=+WF--XF---YF--ZF
W=YF++ZF----XF[-YF----WF]++
X=+YF--ZF[---WF--XF]+
Y=-WF++XF[+++YF++ZF]-
Z=--YF++++WF[+ZF++++XF]--XF
@@

@i=10
@a=10
@l=1
@t=0.8
=C
C=[c(#CC6600)H]f!>C
H=[^^^G]>(180)[^^^G]>>>H
G=FF!^+FF^+;'[&&&L]G
L=[X{--f++f++f--|--f++f++f}]
X=(0.33)c(#508954)
X=(0.33)c(#73BF59)
X=(0.33)c(#169C2E)
@@

@i=10
@a=10
@l=1
@t=0.8
=FS
S=WF'!c(#2D348E)S
W=R>(180)R>>>>>>>>>R>(180)R>>>>
R=[da>(180)a>(180)g>(180)g]
a=[c(#87488C){.nmmn}]
g=[NMMNL]
m=+Fm
n=-Fn
M=+FM
N=-FoN
d=^d
L=F';+F';+F';+F';+[&&&l]L
l=[c(#598899){.--F++F++F--|--F++F++F}]
o=[---------!!!'''c(#9A7063)Fl]
@@

@i=38
@a=10
@l=1.5
@t=0.5
=>(110)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
P=S>(20)gg'
S=[&(90)[A]+(20)^(90)gg'&(90)[B][D]]
D=c(#914A3E)^FD
A=[^gAc(#828354){.].
B=B^.g.}
@@

@i=13
@a=10
@l=1
@t=1
=c(#990000)FFFFFFFFFF>(1)&(1)A
A=!(0.75)t(-0.9)FB>(94)B>(132)B
B=[&"$t(-20.9)!(0.75)FL[|f(0.5)L]$AL[|f(0.5)L]]
L=[~c(#009900)f(0.40)|{+(30)f(0.80)-(120)f(0.80)-(120)f(0.80)}]
@@

@i=11
@a=30
@l=3
@t=1
=&&&^D
D=AB!'Dc(#864740)F(0.5)O
B=[c---'''!:D]
A=&+^FLA
L=[---c(#6C8938){.-f+f+f-|-f+f+f}]
O=[c(#FF0000)C!iw>>w>>w>>w>>w>>w]
w=[&{.-f+f|-f+f}]
i=;i
C=(0.3)c(#9900FF)
C=(0.3)c(#CCFF00)
C=(0.3)c(#FF3399)
@@

@i=20
@a=10
@l=3
@t=1
=a
a=Fs+;'a
s=[::!!!!&&[b]^^^^[b]]
b=mF!+mF+;'b
m=[c(#0066FF)&(90)f(0.05)+(135)F(0.2)+(90)F(0.2)+(90)F(0.2)+(90)F(0.2)]
@@

@i=10
@a=45
@l=3
@t=1
=c(#735140)FFAL
A=F[&'(0.8)!BL]>(137)'!(0.9)A
B=F[-'(0.8)!(0.6)$CL]'!(0.6)C
C=F[+'(0.8)!(0.6)$BL]'!(0.6)B
L=~(60)c(#499E47){.+(30)f-(120)f-(120)f}
@@